Mời QC

Soi cầu bạch thủ XSMB - Soi cầu bạch thủ miền Bắc hôm nay

Soi cầu bạch thủ XSMB hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần

Cầu bạch thủ đẹp nhất hôm nay

Cầu loto đẹp nhất trong ngày 30-03-2023
58 - 85 49 - 94 57 - 75 78 - 87 09 - 90
36 - 63 01 - 10 25 - 52 28 - 82 59 - 95
Cầu 2 nháy đẹp nhất hôm nay 30-03-2023
18 - 81 15 - 51 24 - 42
79 - 97 02 - 20 59 - 95
Cầu đặc biệt đẹp nhất ngày 30-03-2023
38 - 83 06 - 60 78 - 87 29 - 92 34 - 43
36 - 63 15 - 51 56 - 65 17 - 71 24 - 42

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 4 ngày tính từ ngày 29/03/2023. Cặp số: xuất hiện: lần Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

13PH 3PH 5PH 15PH 6PH 9PH
ĐB 8 6 3 6 7
G1 6 9 3 1 3
G2 5 7 6 4 4 9 9 1 1 7
G3 5 7 0 6 8 0 1 4 1 0 7 1 6 6 6 5 9 7 5 6 3 7 3 7 3 2 0 4 7 4
G4 6 3 9 5 5 2 9 1 5 6 3 2 3 5 5 6
G5 2 5 3 3 5 8 8 0 4 6 1 6 8 9 9 8 7 7 4 1 1 9 1 6
G6 9 6 1 3 1 6 2 0 3
G7 6 0 8 5 3 9 7 1
Loto: 67, 13, 44, 17, 68, 10, 66, 56, 73, 74, 95, 91, 32, 56, 33, 80, 16, 98, 41, 16, 61, 16, 03, 60, 85, 39, 71,
6PK 4PK 1PK 13PK 10PK 8PK
ĐB 6 6 2 2 8
G1 2 0 4 6 8
G2 5 2 3 0 2 8 1 9 3 8
G3 8 0 0 5 2 9 8 6 3 2 6 0 7 7 8 4 3 9 0 4 2 3 6 6 6 2 9 2 9 1
G4 9 2 9 9 7 5 9 9 3 8 8 2 4 9 3 7
G5 8 4 8 1 5 9 7 4 4 1 1 7 4 7 4 4 3 1 8 1 7 0 4 3
G6 5 2 0 1 2 6 5 6 7
G7 3 0 2 2 9 2 0 1
Loto: 28, 68, 02, 38, 52, 32, 78, 04, 66, 91, 99, 99, 82, 37, 81, 74, 17, 44, 81, 43, 20, 26, 67, 30, 22, 92, 01,
3PL 15PL 9PL 2PL 7PL 11PL
ĐB 8 3 2 3 0
G1 2 7 4 3 1
G2 6 4 2 8 4 2 5 7 1 7
G3 0 0 5 4 2 3 9 0 7 4 0 3 8 0 7 4 8 5 0 5 8 1 9 7 2 5 2 5 8 5
G4 3 6 8 8 5 1 5 8 4 8 1 9 5 9 9 6
G5 1 9 5 3 7 8 3 8 0 6 0 0 4 4 3 0 1 4 3 3 9 4 0 8
G6 9 8 9 7 3 6 3 1 6
G7 9 1 8 5 3 0 5 5
Loto: 30, 31, 84, 17, 42, 74, 07, 05, 72, 85, 88, 58, 19, 96, 53, 38, 00, 30, 33, 08, 89, 36, 16, 91, 85, 30, 55,
2PM 7PM 11PM 3PM 4PM 6PM
ĐB 5 7 7 6 5
G1 8 1 6 6 4
G2 8 1 8 1 7 2 4 2 2 2
G3 2 9 3 7 0 8 4 4 0 9 0 4 9 2 3 5 7 8 8 9 0 7 0 7 1 9 3 9 3 4
G4 4 1 0 2 2 9 7 3 6 2 6 3 6 6 6 6
G5 8 5 6 6 3 3 7 8 2 6 8 8 1 3 1 0 3 1 6 0 6 4 4 6
G6 8 9 5 5 6 0 3 4 4
G7 3 0 5 2 6 3 1 3
Loto: 65, 64, 17, 22, 70, 09, 23, 89, 71, 34, 02, 73, 63, 66, 66, 78, 88, 10, 60, 46, 95, 60, 44, 30, 52, 63, 13,
11PN 8PN 13PN 15PN 1PN 12PN
ĐB 3 2 2 7 3
G1 2 6 7 7 4
G2 4 7 4 4 9 0 0 0 9 9
G3 4 2 0 1 8 4 4 8 7 9 3 4 7 5 8 0 2 5 7 3 5 3 4 6 8 7 8 7 5 9
G4 1 1 4 3 4 5 8 4 9 3 7 2 9 7 9 5
G5 3 7 5 0 9 8 8 5 2 8 9 0 9 3 6 4 0 9 1 7 2 1 5 6
G6 1 1 4 4 3 0 2 1 4
G7 7 4 2 2 9 8 9 7
Loto: 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97,
Backtotop
makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis eletrosan